8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

0912-7638852

درخواست مشاوره

اینستاگرام

جستجو
 

گمرکی

علی مسلمی > گمرکی

گمرک و دعاوی گمرکی

 

مفهوم گمرک

 

شورای همکاری گمرکی و سازمان جهانی گمرک، گمرک را چنین تعریف نموده است.:

گمرک عبارتست از سازمانی دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و وصول حقوق و عوارض ورودی(واردات) و خروجی(صادرات) و همچنین مسئول قوانین و مقررات واردات، ترانزیت و صادرات کالاها می‌باشد. ‏

با توجه به تعریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‏

گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمانی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، وظیفه ای مهم را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اجرای قوانین امور گمرکی و قوانین و مقررات صادرات و واردات و ترانزیت داخلی و خارجی و اخذ حقوق ورودی و گمرکی و مالیات های مربوطه و انجام تشریفات قانونی، ترخیص و تحویل کالا و کنترل و نظارت برای ورود و خروج کالا از کشور و اعمال مقررات معافیتی و ممنوعیت ها و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تخلفات گمرکی و قاچاق کالا و کالاهای متروکه و ضبطی را دارد. تجارت بین الملل و داد و ستد با کشور های دیگر و واردات کالا و دستیابی به بازارهای بین المللی از طریق صادرات و کسب درآمد تجاری، همواره مورد توجه تجار و بازرگانان بوده است.

 

وظایف گمرک چیست؟

 

۱)اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آن‌ها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی.‏

‏۲) اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آیین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن به حساب سازمان‌های مربوطه.‏

‏۳) تعیین ارزش و تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی

‏۴) کنترل و نظارت برامر ترانزیت کالا از قلمرو کشور

‏۵) مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه

‏۶) جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (‌واردات، صادرات)‏

‏۷) رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا.‏

‏۸) بازبینی اظهار نامه های وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص کالا مطابقت آن‌ها با قوانین و مقررات جاری کشور به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی‌های احتمالی.‏

‏۹) بازرسی از گمرکات و نظارت بر عملکرد آن‌ها

‏۱۰) برنامه ریزی جهت بهبود سیستم‌های گمرکی و پیاده‌سازی سیستم‌های مکانیزه نظیر نظام گمرکی آسان رایآن‌های نگار.

‏۱۱) برنامه ریزی در راستای سیاستهای اقتصادی دولت در جهت اجرای کامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمرکی و آیین نامه اجرایی مربوطه.‏

‏۱۲) گسترش ارتباطات بین المللی و گمرکی با کشورهای عضو اکو و کنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و همکاری های فی‌مابین.‏

‏۱۳) انجام تشریفات گمرکی واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی

‏۱۴) اعمال مقررات گمرکی در مورد فری شاپ، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین المللی

‏۱۵) تشخیص و تحویل کالاهای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و طبق مقررات مربوطه

‏۱۶) انجام امور مربوط به حق‌العملکاران در گمرکات کشور.

‏۱۷) بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی گمرک.‏

 

عوارض گمرکی

 

به موجب بند (د) ماده ۲ قانون امور گمرکی، عوارض دریافتى به وسیله گمرک وجوهى است که وصول آن بعهده گمرک واگذار شده است. عوارض در حقیقت نوعى مالیات غیر مستقیم است که از کالاهاى وارداتى گرفته مى‌شود. فرق آن با حقوق گمرکى و سود بازرگانى در آن است که براى حقوق و سود از ابتدا محلى جهت هزینه کردن منظور نشده است، در صورتى که براى عوارض از آغاز محل خاص و معین به عنوان محل خرج در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال عوارض هلال‌احمر مشخصاً جهت تأمین اهداف مورد نظر هلال‌احمر وصول مى‌شود.

 

هزینه های گمرکی

 

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری، انبارداری، آزمایش و تعرفه بندی، بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین می‌شود. کالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه بار بری و تخلیه و بارگیری و انبارداری معاف است. کالای کابوتاژی در گمرک مبدأ هزینه باربری را به مأخذ معین برای کالای صادراتی و در گمرک مقصد به مأخذ باربری کالای وارداتی خواهد پرداخت. ارائه گواهی پرداخت بهره مالکانه برای صدور محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از سازمان جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی و ارائه گواهی پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی برای اقلام صادراتی مشمول ضروری می باشد.

 

تشریفات گمرکی جهت ترخیص کالا به شرح و ترتیب زیر است:

 

۱. تنظیم اظهارنامه و ضمیمه کردن اسناد لازم

۲. مراجعه به دایره احراز هویت جهت تطبیق اسناد با اظهارنامه صاحب کالا و مشخص شدن هویت شخص اظهارکننده براى محرز شدن مالکیت

۳. مراجعه به دایره فنى جهت بررسى صحت و سقم تعرفه اظهار شده و کامل بودن مدارک ضمیمه توسط ارزیاب

۴. مراجعه به دایره صندوق جهت ارائه فیش بانکى پرداخت شده و تطبیق فیش بانکى با مبلغ پرداختى در اظهارنامه

۵. مراجعه به دایره پروانه جهت صدور پروانه سبز گمرکی

۶. مراجعه به دایره کوتاژ جهت ثبت مشخصات اظهارنامه در دفتر کوتاژ گمرک و تعیین کارشناس مربوطه با توجه به تقسیمات انبارها بین کارشناسان و سپس تعیین ارزیاب توسط کارشناس

۷. مراجعه به ارزیاب مربوطه جهت بازدید از کالا و بررسى اولیه و تطبیق کالا با مدارک ضمیمه، در این مرحله ارزیاب براساس آنچه دیده اظهارنامه را پشت‌نویسى مى‌نماید
۸. مراجعه به آزمایشگاه جهت تایید نوع کالاى موجود در انبار با کالاى اظهار شده (در صورت لزوم)

۹. مراجعه به دایره ارزش جهت بررسى صحت ارزش اظهار شده و تطبیق ارزش کالا با سوابق موجود در گمرک

۱۰. مراجعه به ارزیاب جهت بررسى مجدد و درستى محاسبات انجام شده

۱۱. مراجعه به کارشناس مربوطه جهت بررسى اظهارنامه

۱۲. مراجعه به رییس سرویس ارزیابى جهت بررسى و تایید مراحل ارزیابی

۱۳. مراجعه به دایره کوتاژ جهت خارج کردن کالا از دفاتر کوتاژ

۱۴. مراجعه به درب خروج جهت بررسى اظهارنامه و همچنین صدور اجازه بارگیری

۱۵. مراجعه به انبارهاى عمومى و ارائه کپى بیمه‌نامه و بررسى صحت ارقام پرداختى بابت انبارداری، باربری، تخلیه و بیمه محلى و اخذ بیجک

۱۶. مراجعه به انبار جهت بارگیرى و تحویل گرفتن کالا

۱۷. مراجعه به باسکول جهت توزین کالا و مطابقت وزن کالا با وزن اظهار شده

۱۸. مراجعه به درب خروج جهت بررسى مجدد و رویت کالا بر روى وسیله حمل و تطبیق کالا با مدارک ضمیمه (پروانه سبز و احتمالاً اظهارنامه)

۱۹. مراجعه به گارد (نگهبان انبارهاى عمومى و در بنادر به نگهبانان یا گارد بنادر و کشتیرانی) گمرک، جهت رویت مجوز خروج و دادن اجازه خروج به وسیله حامل کالا از درب گمرک

 

انواع معاملات گمرکی

 

معاملات تهاتری (BARTER)

معاملات تهاتری به معنای محدود آن، عبارتست از تبادل ساده کالا بدون مبادله وجوه مربوطه. این نوع معامله غالباً میان دو کشور صورت می‌گیرد و چنان چه سه کشور در آن شرکت کند تهاتر سه جانبه نامیده می‌شود.

 

معاملات جبرانی (COMPENSATION)

این نوع معامله هنگامی صورت می‌گیرد که ارزش واردات از یک کشور خارجی در برابر صادرات به همان کشور و یا بالعکس در یک حساب تهاتری پایا پای می‌شود. هدف از چنین تسویه‌ای ممانعت از بدهکار شدن یک کشور در مقابل کشور دیگر است.

 

معاملات جبرانی تام (FULL COMPENSATION)

در این نوع معامله، مانند معاملات تهاتری، تمام تسویه به صورت جنسی (تبادل کالا) انجام می‌شود. در هر دو معامله در هر صورت تحویل کالا بدون انتقال پول صورت می‌گیرد.

 

معاملات جبرانی غیرتام (PARTIAL COMPENSATION)

روش انجام این نوع معاملات عملاً مشابه معاملات جبرانی تام است. صادر کننده بخشی از وجه کالا را نقداً و مانده آن را به صورت کالا که باید برای آن مشتری بیابد، دریافت می‌کند.

 

خرید متقابل (COUNTER PURCHASE)

در خرید متقابل، واردات یک نوع کالا با صادرات نوعی دیگر تواماً انجام می‌شود. بر خلاف معاملات جبرانی، صادر کننده وجه خود را به وسیله حواله از خریدار دریافت می‌کند. این عمل به وی فرصت می‌دهد که به تعهدات متقابل خود که باید نقداً تسویه شود عمل کند و چنان چه نتواند از عهده انجام آن برآید مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

 

معاملات خرید مجدد (BUY BACK TRANSATIONS)

اصطلاح «BUY BACK» اساساً نشانگر قرار دادی است میان طرفین قرارداد که به موجب آن، یک طرف لوازم و تجهیزات را به دیگری تسلیم و در مقابل کالاهایی را که به وسیله این تجهیزات تولید شده و یا توسط تجهیزات مذکور منتقل می‌شود دریافت می‌دارد.

 

معاملات تبدیلی (SWITCH TRANSACTIONS)

این گونه معاملات برحسب ماهیت مشابه معاملات کالاهای تجاری به شمار نمی‌آیند بلکه عبارتند از معاملات ارزی که تسهیلات مالی برای مبادلات بین‌المللی کالاهای تجاری فراهم می‌آورند. لذا، اصطلاح «SWITCH» به تبدیل ارز حاصل از معاملات جبرانی (قراردادهای پرداخت دو جانبه یا حساب‌های پایاپای) به ارز آزاد قابل تغییر مانند دلار آمریکا، دلالت می‌کند.

 

 

اعتبارات اسنادی LC

تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می‌گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت کند .

 

اعتبار اسنادی غیرفعال (LC NON OPERATIVE )

اعتباری است که گشایش شده و به ذی‌نفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .

 

اعتبار اسنادی یوزانس USANCE LC

اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( ۹۰ یا ۱۸۰ روز ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت می‌گردد .

 

فرم S.A.D در گمرک

سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع‌آوری اطلاعات و پردازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

 

CRF

یک سند گمرکی است که توسط مؤسسات بازرسی کالا صادر می‌شود و نشان می‌دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تایید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

 

معامله BAY BACK

فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می‌دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .

 

فرم SD

سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می‌کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

 

فرم MD

اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تایید می‌کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده است.

 

گواهی SFR

گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

 

منطقه آزاد تجاری صنعتی

قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی‌شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 ) بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می‌باشد .

 

کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع )

جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال ۱۹۹۱ تاسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه‌های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده‌اند .

 

بازارچه های مرزی

محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می‌تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه‌ها عرضه نماید.

 

روش خریدهای متقابل

روش خریدی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می‌گیرد.

 

ورود موقت

رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می‌گردد و سه گونه است :
۱– ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی
۲– ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاه ها
۳– ورود موقت خودرو

 

روش‌های پرداخت در معاملات تجاری

در حال حاضر متداول‌ترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات که در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار بر عهده می‌گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی، مطالبات ذی‌نفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد، یا برات وی را قبول نویسی کند، یا حواله‌های درخواستی وی را پرداخت کند و یا بانک دیگری را مأمور این عملیات نماید. این پرداخت یا از طریق برات ارزی ( B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می‌گیرد .

 

اعتبار نامه (L/C)

فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار بنا به درخواست خریدار، بانک دیگری را که بانک ذی‌نفع یا کارگزار نام دارد مجاز می‌دارد حداکثر تا پایان مدت تعیین شده، اسناد حمل کالاهای مورد معامله را به بانک تسلیم کند و آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید. بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می‌کند . اعتبار نامه قابل معامله نمی‌باشد .

 

برات ارزی (B/E )

برات ارزی توسط فروشنده ( ذی‌نفع ) نوشته می‌شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذی‌نفع ارسال می‌شود و پس از قبول نویسی، صادرکننده یا فروشنده می‌تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند . برات قابل معامله است .

 

فاینانس

در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی‌گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی‌باشد معمولاً خریدار از یک شرکت مالی درخواست می‌کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد. این موسسات را فاینانس مالی می‌گویند .

 

انواع دعاوی گمرکی:

 

دعاوی مغایرت در اظهارنامه و کالا

کشف هر نوع مغایرت که ما به التفاوت آن بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی باشد

کشف هرگونه مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا ورودی که موجب زیان مالی شود

کشف اظهار خلاف واقع در کالای مجاز که متضمن زیان مالی دولت نباشد

کشف اظهار خلاف واقع در کارهای مجاز ممنوع ورود که متضمن زیان مالی دولت نباشد

اظهار کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور تحت عنوان کالای مجاز و مجاز مشروط با نام دیگر

اظهار کالای مجاز و مجاز مشروط به عنوان کالای مجاز و مجاز مشروط دیگر با نام دیگر و با اسناد خلاف واقع که جمع حقوق ورودی آن کمتر است

تعویض یا جایگزین کردن کالای ممنوع الصدور یا مشروط با ارزش کمتر با کالای صادراتی دارای پروانه

وجود کالای اضافی غیر هم نام همراه کالای اظهار شده که در اسناد گمرکی ذکری از آن نشده است

کشف وجوهی کمتر از میزان مقرر در اظهارنامه با تودیع کالای صادراتی

کشف مغایرت نوع و میزان کالا زمانی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس اسناد ، تنظیم و تسلیم شده باشد

مغایرت بیش از ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر ارزش غیر واقعی در صادرات جهت استفاده از تسهیلات و مزایا

اضافه تخلیه که ظرف ۳ ماه ، اسناد مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ارائه نشود

کسر تخلیه که ظرف ۳ ماه ، اسناد مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ارائه نشود

 

دعاوی گمرکی در ترانزیت داخلی و خارجی و کابوتاژ (کران بری)

 

الف- دعاوی گمرکی در ترانزیت خارجی

وجود کالای اضافی هم نوع مازاد بر ۵ درصد در ترانزیت خارجی

وجود کالای اضافی غیر هم نوع در بین راه در ترانزیت خارجی

وجود کالای اضافی در بین راه در ترانزیت خارجی

وجود کالای مغایر در بین راه در ترانزیت خارجی

کسری کالا در بین راه در ترانزیت خارجی

شکستن عمدی مهر و موم و دخل و تصرف در کالای ترانزیت خارجی

عدم خروج عمدی کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه گمرکی

تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن قسمتی از آن

 

ب- دعاوی گمرکی در ترانزیت داخلی

وجود کالای اضافی هم نوع مازاد بر ۵ درصد در ترانزیت داخلی

وجود کالای اضافی غیر هم نوع در ترانزیت داخلی

عدم تحویل کلی یا جزئی کالای ترانزیت داخلی در مهلت مقرر به گمرک مقصد

کسری کالا با دخل و تصرف در مهر و موم و پلمپ در ترانزیت داخلی

عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی مشخصی ظرف مهلت مقرر با سوءنیت

کشف مغایرت در مقصد کالای ترانزیت داخلی

دعاوی گمرکی در کابوتاژ ( کران بری )

عدم ورود کالای مجاز در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن

عدم ورود کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن بدون سوءنیت

عدم ورود کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن با سوءنیت

تحویل کالای کابوتاژ تا زمانی قاچاق اعلام نشده یا وجه تضمین یا تعهد وصول نشده است

عدم ورود به موقع وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع است یا مشروط است به عنوان خروج موقت و کابوتاژ

دعاوی گمرکی خروج ، ورود و تحویل کالا یا وسیله نقلیه

خروج کالا از انبار اختصاصی صاحب کالا بدون انجام تشریفات گمرکی

عدم بازگشت کالاهایی که صدور قطعی آن ها ممنوع یا مجاز مشروط باشد

عدم خروج وسیله نقلیه خارجی در مهلت با سوءنیت

عدم خروج کالای ممنوع الورود با اظهارنامه صحیح

تأخیر در خروج وسایل نقلیه دارای مجوز بین المللی ورود

تأخیر در خروج وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت ، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور

عدم خروج وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت ، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور

تأخیر در تحویل به گمرک وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت ، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور

خروج کالا از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی ، در حین خروج یا بعد از خروج

هرگونه ورود و خروج وسیله نقلیه خالی بدون انجام تشریفات از مسیر غیر مجاز

هرگونه ورود و خروج وسیله نقلیه حامل کالا بدون انجام تشریفات از مسیر غیر مجاز

عدم اطلاع زمان ورود و متروکه شدن کالا توسط شرکت حمل و نقل به صاحب کالا ظرف ۵ روز از تحویل کالا

توقف وسایل نقلیه در مسیر های غیر مجاز

کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد شود یا خارج شود

کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شود داخل کشور کشف شود

ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج یا تحویل وسایل نقلیه و کالای ورود موقت

 

دعاوی اسناد گمرکی

استرداد حقوق ورودی بر اساس اسناد غیر واقعی

استرداد حقوق ورودی من غیر حق با تقلب و تزویر

کشف تقلب در استرداد و وجوه از گمرک تا ۳ سال پس از صدور سند ترخیص

کشف زیان های دولت با ارائه اسناد خلاف واقع تا ۳ سال پس از صدور سند ترخیص

جعل اسناد شبه گمرکی و مجوزها و استفاده از آن

جعل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و درمان

خرید و فروش استفاده مکرر اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص استفاده شده است

اظهار کالا با اسناد و مجوزهای جعلی

 

مطالب مرتبط:

کلاهبرداری

سرقت

خیانت در امانت

فسخ و انحلال قراردادها

جعل و استفاده از سند مجعول

اختلاس

ارتشاء

 

 

 بهترین وکیل کیفری تهران

 

وکیل قدرت فراقانونی ندارد؛

اما مانع تضییع حق شما به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات می شود.


خط ویژه  :  ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲
شماره های تماس  :  ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲

 

موسسه حقوقی میلاد عدالت با حضور وکلای زبده در دپارتمان های تخصصی خانواده، کیفری

و حقوقی(ملکی، سرقفلی، ثبتی، قراردادها و….) آماده پیگیری پرونده ها و احقاق حقوق شما عزیزان می باشد.

Call Now Buttonتماس