8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

0912-7638852

درخواست مشاوره

اینستاگرام

جستجو
 

مواد مخدر

علی مسلمی > مواد مخدر

جرایم مواد مخدر

 

مطابق اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف حکومت و دولت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است. بدون شک یکی از مهمترین مظاهر فساد و تباهی و از جمله علل گسترش آن در جامعه اعتیاد به مواد مخدر و شیوع آن در جامعه است.

اعتیاد و بلیه مواد مخدر امروزه در سطح جهان و به شکلی همه گیر درآمده است که هم جسم و جان انسان ها و هم سرمایه های ملی کشورها را در کام خود فرو می برد.

در ایران، جمعیت جوان ما امروز در معرض تهدید جدی مواد مخدر قرار دارند. سوء استفاده از حس کنجکاوی و شور جوانی از جمله زمینه های خطرناک برای ابتلا آنها به مواد مخدر است.

باید این واقعیت را پذیرفت که عده ای از افراد جامعه در برابر مواد مخدر آسیب پذیرند مانند مانند فرزندان رشد یافته در خانواده ای که عضو معتاد داشته است، افراد معتادی که هیچ شغل و حرفه معینی ندارند جوانانی که بی کحابا با دیگران طرح دوستی می ریزند مجرمینی که از زندان آزاد و از سوی جامعه طرد شده اند افرادی که در محیط ها یا محله های آلوده به مواد مخدر زندگی می کنند و ….

 

بررسی انواع جرایم مواد مخدر

 

طبق ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ” اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۵ ـ استعمال موادمخدر  یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.
۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.”

 

مواد مخدر

مواد مخدر

همچنین طبق ماده قانون مذکور:” هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
۴ ـ بار چهارم، اعدام.

تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

دسته بندی جرایم مواد مخدر:

 

الف- جرایم اصلی: منظور از جرایم اصلی آن دسته از جرایمی هستند که به طور مستقیم در ارتباط با مواد مخدر ارتکاب می یابند،

مانند 

 • کشت مواد مخدر مانند کشت خشخاش، شاهدانه ( قبل از تولید )
 • وارد کردن مواد مخدر
 • ارسال، صادر و ترانزیت مواد مخدر
 • تولید و ساخت انواع مواد مخدر
 • حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر
 • خرید، فروش، توزیع و عرضه مواد مخدر
 • استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن

 

 

ب- جرایم وابسته و مرتبط با جرایم مواد مخدر

 • وارد کردن مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری
 • تقصیر مأموران در جلوگیری از ورود مواد به زندان، بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری
 • قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن در محل به قصد متهم کردن دیگری و ایراد اتهام بر او خلاف واقع.
 • قرار دادن مکانی به منظور انبار کردن، تولید یا توزیع مواد مخدر.
 • قصور نهادهای دولتی یا عمومی در اطلاع به مراجع ذیربط مبنی بر مواد مخدر در حوزه های شهر و روستا.

 

این تقسیم بندی در قوانین مختلفی که به تصویب رسیده اند به خوبی مشاهده می شود و در برخورد جزایی و تعیین مجازات هم با جرایم دسته نخست برخورد شدیدتری شده است و مجازات معین برای جرایم وابسته در واقع تابعی از مجازات جرایم اصلی قرار داده شده است. مثلا در مورد اخفا یا امحای ادله جرم مواد مخدر، مجازات تعیین شده، یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی می باشد.

طبق این ماده: “هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.”

در جرایم مواد مخدر هرچند که صدمات مادی و معنوی شخصی و ضروری هم در بر دارد ولی جنبه عمومی این جرایم و تعدی به حقوق جامعه غلبه بیشتری دارد. لذا در زمره جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود و اساسا رسیدگی به این جرایم و طرح آن ها مستلزم شکایت خصوصی نیست هرچند که شاکی خصوصی هم داشته باشد.

 

مواد مخدر

مواد مخدر

در ذیل به مهم ترین جرایم مستقیم و مرتبط با مواد مخدر می پردازیم:

 • وارد کردن مواد مخدر

 

پس از انقلاب کشت آشکار مواد مخدر در کشور ممنوع اعلام شد و تولید داخلی لاقل در مقیاس انبوه ریشه کن گردید. اما مصرف مواد مخدر و استعمال آن در کشور از میان نرفت کما اینکه در حال حاضر نیز همچنان ادامه دارد. لذا از یک سو وجود مصرف داخلی و از طرف دیگر وجود کشورهای تولیدکننده عمده مواد مخدر خصوصا تریاک و مرفین در همسایگی کشور ما یعنی پاکستان و خصوصا افغانستان و همچنین موقعیت جغرافیایی کشور ما که بهترین و کوتاهترین مسیر برای ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی محسوب می گردد همه و همه موجب شد تا قاچاقچیان مواد مخدر رو به سوی واردات مواد مخدر از کشورهای تولیدکننده به داخل کشورمان آوردند. بنابراین تنها راه دسترسی به مواد مخدر در کشور ما فعلا واردات غیر قانونی آن از سایر کشورها می باشد و به همین دلیل هم بیشترین سرمایه کذاری مالی و انسانی برای مبارزه با مواد مخدر به همین مقوله(مبارزه با واردات) اختصاص یافته است.

وارد کردن مواد مخدر به داخل کشور از جرایم عمدی است و احراز قصد مجرمانه مرتکب برای تحقق جرم ضروری است. همین که شخص با قصد  ورود، مواد مخدر را به همراه خود و یا به هر وسیله ای به داخل کشور حمل کند و منتقل نماید، سوءنیت وی محرز و عمد وی در ارتکاب فعل مجرمانه وارد کردن مواد مخدر مشخص می شود. عدم درج این موضوع در قوانین سال ۶۷و ۷۶ به معنای لازم نبودن عنصر روانی در جرایم مواد مخدر به ویژه جرم واردات این مواد نیست بلکه به دلیل اینکه عمد و اطلاع در جرم وارد کردن مواد مخدر کاملا واضح و مشخص است  درج آن در قانون  نیاز نبوده است.

 

در قانون سال ۷۶ مواد مخدر به دو دسته تقسیم شده است:

الف- بنگ، چرس(حشیش)، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله تریاک

ب- هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات مرفین و کوکایین

 

 • ارسال، صادر و ترانزیت مواد مخدر

تفاوت ارسال کردن با صادر کردن :

ارسال کردن عبارت است از فعل مادی مثبت فرستادن مواد مخدر از نقطه ای به نقطه دیگر است در داخل مرزهای کشور ولی صادر کردن عبارت از فعل مادی مثبتی است که منتهی به خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور گردد.

تعریف ترانزیت :

ترانزیت طبق تعریف دکتر جعفری لنگرودی اینگونه تعریف شده است:” هرگاه کالای کشوری از کشور دیگر عبور داده شود تا در کشور ثالث مورد معامله قرار گیرد و در کشور دوم از پرداخت گمرک و مالیات معمولی ورود و خروج معاف باشد و فقط حقی بابت عبور بپردازد این حق را حق ترانزیت می نامند.”

 • ترانزیت داخلی: عبارت است از نقل و انتقال کالای وارداتی از گمرک خانه مبدأ به گمرک خانه مقصد
 • ترانزیت خارجی: عبارت است از اینکه کالاهای خارجی به منظور عبور از خاک ایران  ازیک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود.

ذکر این واژه در قانون مبارزه با مواد مخدر به جهت ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است. یعنی حتی اگر قصد وارد کننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد باز هم عمل وی جرم محسوب می شود. برای تحقق عنصر مادی ترانزیت باید مواد مخدر از یک نقطه مرزی وارد کشور و از نقطه دیگر از کشور خارج شود.

 

 • تولید و ساخت انواع مواد مخدر

تنها کاشتن مواد مخدر برای به دست آوردن ماده مخدر کافی نیست بلکه اقداماتی لازم است تا محصول به دست آمده آمده مصرف شود.

 

 • حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر

سه فعل فوق با هم متفاوت هستند. هر سه جرم فوق، در کلیه قوانین که تا کنون به تصویب رسیده است، جرم شناخته شده است.

 

 • خرید و فروش و عرضه و توزیع انواع مواد مخدر

عموما خریداران عمده مواد مخدر افراد پشت صحنه هستند و این کارها را توسط دیگران انجام می دهند.

 

 • اعتیاد به مواد مخدر و استعمال آن

تمامی جرایم مواد مخدری که بحث می شوند نهایتا به مصرف و استعمال ختم می شوند.

اعتیاد به مواد مخدر یا اختلال سوء مصرف مواد نوعی بیماری است که بر رفتار و مغز فرد اثر می‌گذارد و توانایی وی را در کنترل کردن مصرف داروها یا مواد مخدر از بین می‌برد. موادی مانند الکل، ماری جوانا، نیکوتین، مرفین و غیره باعث اعتیاد می‌شوند. اعتیاد حالتی است مجرمانه که بر اثر استعمال مواد مخدر به صورت غیر مجاز و با قصد مجرمانه صورت می گیرد.

فردی که به اعتیاد آلوده شده باشد، علی‌رغم مضر بودن مواد، مصرف آن را همچنان ادامه می‌دهد. خطر گیر افتادن در دام اعتیاد و سرعت وابسته شدن به مواد به نوع ماده مصرفی بستگی دارد. مصرف بعضی مخدرها، مانند مسکن‌های مخدر، خطرناک‌‌‌تر است و سریع‌تر ایجاد وابستگی می‌کند.

 

مواد مخدر

مواد مخدر

 

هدفمند سازی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

تا سال ۱۳۸۹ مجازات ورود مواد مخدر موضوع دسته اول در ماده ۴ قانون و مجازات مواد مخدر موضوع دسته دوم در ماده ۸ آمده است.

طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ آبان ۷۶ :” هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

طبق ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر :”هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)

۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.”

نکته مهم درباره مجازات جرایم دو دسته مواد مخدر فوق الذکر اینکه اولا: حمل، نگهداری و اختفا مواد مخدر دسته نخست( بنگ، چرس(حشیش)، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله تریاک) مجازات سبکتری نسبت به حمل، نگهداری و اختفای مواد مخدر دسته دوم(مرفین، هرویین، کوکایین) دارد.

ثانیا اینکه در رابطه با مواد مخدر دسته اول، حمل، نگهداری و اختفای آن از سایر جرایم این مواد(مثل خرید و فروش ، توزیع، صادر و وارد کردن)  مجازات سبک تری دارد.

تغییرات ماده ۴۵ الحاقی جدید(مصویب آبان ۹۶ ) در قانون سال ۷۶:

در مفاد قانون قبل در حوزه جرایم و مجازات‌ها ١٢ نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعریف شده بود که در قانون جدید و تحت عنوان ماده ٤٥ قانون مبارزه با موادمخدر اعدام مشروط به موارد بندهای الف، ب، پ و ت است.

بر اساس آنچه در این قانون آمده و معاون حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم آن را اعلام کرده، مجازات‌ها در ماده ٤٥ قانون مبارزه با موادمخدر کیفی‌سازی شده و با توجه به احکام شریعت تدوین شده‌اند و در صدر این ماده مشخص شده که مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط زیر در حکم مفسد فی‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد، مشمولان به اعدام به حبس درجه یک تا سی‌ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولان به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.

مواد مخدر

مواد مخدر

 

این شرایط عبارت اند از:

۱- سلاح کشیدن حین ارتکاب قاچاق یا به قصد مقابله با ماموران

۲- داشتن نقش سردستگی گروه مجرمانه قاچاق

۳- داشتن نقش پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری برای این جرم

۴– استفاده از اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال یا مجانین

۵- سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد یا حبس بالای ۱۵ سال.

۶-  وزن مواد مخدر : الف: تریاک، بنگ، حشیش، شیره، سوخته   ……..   بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد

ب: هرویین،مرفین، کوکایین، ال اس دی، شیشه    …………      بیش از ۲گیلوگرم باشد

پ: دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد ………. بیش از ۳کیلوگرم باشد

 

متن ماده ۴۵ الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ :

مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده ۴ این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده ۸ درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده ۳۸، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

سایر مطالب سایت:

سرقت

کلاهبرداری

خیانت در امانت

جعل

چک برگشتی

تماس با ما

 

وکیل قدرت فراقانونی ندارد اما مانع تضییع حق شما به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات می شود.
خط ویژه  :  ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲
شماره های تماس  :  ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲

Call Now Buttonتماس