8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

0912-7638852

درخواست مشاوره

اینستاگرام

جستجو
 

طلاق به درخواست زوجه

علی مسلمی > طلاق به درخواست زوجه

شرایط طلاق از جانب زوجه (طلاق به درخواست زوجه)

طلاق به درخواست زوجه : به موجب مقررات شرع و بر اساس قاعده فقهی “اطلاق بید من اخذ بالساق”  طلاق زوجه جزو حقوق مرد است مرد می تواند بدون هیچ دلیلی همسر خود را طلاق دهد. اما زوجه برای اینکه بتواند از همسر خود جدا شود حتما باید در دادگاه ثابت کند که یکی از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج محقق شده یا اینکه زوجه در عسر و حرج قرار گرفته است و یا اینکه وکالت در طلاق دارد.

الف: ۱۲ شرط درج شده در ضمن عقد نکاح

اسناد نکاحیه ( دفترچه سند ازدواج ) که در دفاتر ازدواج ثبت و صادر می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را می یابد که پس از تحقق این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید. این شروط عبارتند از:

۱–  استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

بنابراین شرط، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه یا عدم توانایی او به پرداخت و عدم امکان اجرای حکم محکمه برای الزام زوج به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، مرد را اجبار به طلاق می کند.

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

۲– دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند. . موارد زیر در صورت اثبات از سوی زوجه می تواند از مصادیق بد رفتاری و سو رفتار زوج باشد: وکیل طلاق توافقی

 • شک و تردید، تهدید و ارعاب به ضرب و شتم
 • سوء ظن زوج به زوجه
 • حبس کردن زوجه در خانه و انجام این اعمال
 • تحت فشار قرار دادن زوجه یا اینکه او را از فرزندانش جدا کند.
 • اذیت و آزار زوجه توسط زوج که اصولا هیچکس غیر از زوجه از آن خبر ندارد و زوجه راهی برای اثبات آن ندارد و اثبات آن بسیار سخت است.
 • آزارهای جسمی، جنسی و روحی به نحوی که عرفا غیر قابل تحمل باشد و زوجه از این بابت در رنج و عذاب دائم قرار بگیرد. مثل وجود وسواس فکری و عملی
 • عدم اجازه به همسر برای برقراری ارتباط با اقوام و فامیل
 • تهدید به کشتن زوجه یا تهدید به خودکشی زوج
 • انتقال فرزند مشترک به جای نامعلوم
 • خودداری زوج از رابطه زناشویی با زوجه که این امر می تواند باعث عسر وحرج زوجه شود و در صورت اثبات آن به دادگاه زوجه می تواند طلاق بگیرد. در این مورد طلاق توسط دادگاه بدون نیاز به حضور زوج (درصورت عدم حضور در جلسه دادگاه) انجام می گیرد و دادگاه بعد از صدور حکم الزام زوج به طلاق و گذشت مدت زمان قانونی برای اعتراض و قطعیت دادنامه با حضور نماینده دادگاه، زوجه مطلقه خواهد شد. در صورتی که عدم تمایل زوج به رابطه زناشویی به دلیل بیماری ناتوانی جنسی یا بیماری های خاص زوج که در قانون نام برده شده، باشد و قابل درمان هم نباشد، به زوجه حق طلاق تعلق می گیرد. اثبات وقوع یا عدم ارتباط زناشویی زوج و زوجه بسیار مشکل است. به همین دلیل در این موارد ادعای زوجه مورد پذیرش دادگاه است، مگر اینکه زوج بتواند خلاف آن را با مدارک پزشکی و پزشکی قانونی اثبات کند.
 • عدم پرداخت نفقه زوجه و فرزندان و در تنگنای مالی قراردادن اهل و عیال یکی دیگر از مصادیق سوءرفتار است. در این مورد نیز اگر زوجه ای که درآمدی ندارد، به دلیل تنگی و سختی معیشت در عسروحرج قرار بگیرد، می تواند با اثبات این امر طلاق بگیرد.

۳–  سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد. بیماری های جنسی از جمله ایدز یا سرطان و امثالهم می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد. وکیل طلاق توافقی

۴–  شرط چهارم حق طلاق زن جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. یکی از این موارد، جنون ادواری است.

۵–  پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. اشتغال مرد به شغلی است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. نظیر محکومیت زوج به جرایم عمدی سرقت یا کلاهبرداری یا مواد مخدر و امثالهم.

۶–  محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. وکیل طلاق توافقی

۷– ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود. اعتیاد اعم از اعتیاد به مواد مخدر و یا الکل می باشد.

۸–  چنانچه مرد زندگی زناشویی اش را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور زوج، طلاق خود را ثبت کند.

۹–  از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰–  دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱–  همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲–  آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد. در رویه قضایی در حال حاضر در خصوص اینکه آیا ازدواج موقت هم شامل این بند می شود یا خیر بین دادگاه ها اختلاف نظر است و تا کنون رویه واحدی در این زمینه ایجاد نشده است.

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

ب: عسر و حرج

درعسر و حرج قرار گرفتن زوجه یعنی چه ؟ معناى عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسى از آن به دشوارى و سختى تعبیر مى‌شود. واژه حرج نیز به معناى ضیق، تنگى، و سختى به کار رفته است.

طبق قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع دادگاه طلاق داده می شود.

پ: شروط قراردادی مابین طرفین

علاوه بر موارد ۱۲گانه شروط ضمن عقد و نیز عسر و حرج ، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای (اصل و ذات و اثر) عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب بشود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

تفاوت وکالت در طلاق وحق طلاق

وکیل طلاق توافقی پاسخ می دهد: این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند. وکالت در طلاق می تواند مشروط باشد یا نباشد…. مشروط یعنی اگر مرد فلان کار را کرد یا فلان حق زن را زیر پا گذاشت زن می تواند از وکالت در طلاق خود استفاده کند. وکالت در طلاق همچنین می تواند بدون قید و شرط و به صورت مطلق باشد.

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

زمان اخذ وکالت در طلاق از همسر (هم زمان با عقد یا بعد از عقد)

وکیل طلاق توافقی اظهار داشت: مهم شروط توافقی مربوط به وکالت به زن در طلاق بوده و زمان آن اهمیت چندانی ندارد. اگر ضمن عقد نکاح چنین شروطی گذاشته شود، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح شناخته می‌شود که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده و برای طرفین و دادگاه و حتی اشخاص ثالث معتبر و لازم‌الاجراست. اما این موضوع مانع از آن نیست که زوجین بعدا طی سند رسمی جداگانه‌ای با توافق جدید به عنوان یک شرط خارج از عقد نکاح این کار را انجام دهند و می‌توانند اگر در هنگام عقد چنین شرطی نگذاشتند، بعد از آن چنین کاری کنند. در این حالت با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مرد می‌تواند با تنظیم سند وکالت، در این رابطه اقدام کرده و شروط موردنظر یا توافق را در قالب سند جدید به نفع همسرش تنظیم و تفویض کند. در صورت بلاعزل بودن سند تنظیمی، مرد امکان عزل همسرش را نخواهد داشت.

اما یک نکته مهم وجود دارد  اگر وکالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، قراردادی لازم (غیر قابل فسخ) است وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی تواند زن (وکیل) را عزل نماید اما اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است. مگر این که مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا این که در ضمن عقد لازمی وکالت اخذ شده باشد. مرسوم است که در خود وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آن را درج می کنند.

داشتن وکالت در طلاق  از سوی مرد به زن به منزله این نیست که مرد دیگر نمی تواند همسرش را طلاق بدهد. اساسا واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن و یا هر شخص دیگری از لحاظ حقوی غلط است چون حق طلاق قابل واگذاری نیست. زوج می تواند به دیگری از جمله زوجه وکالت برای طلاق اعطا کند نه اعطای حق طلاق.

طلاق به درخواست زوجه چگونه امکانپذیر است؟به بیان وکیل طلاق توافقی

زوجه برای اینکه از همسر خود طلاق بگیرد باید دادخواستی به محل اقامت خود یا زوج یا در محل وقوع عقد نکاح و ثبت آن تقدیم کند. اگر زوجه در مراکز استان‌ها زندگی می کند باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود. و در غیر این صورت باید از طریق دادگستری محل اقدام شود.

مدارک مورد نیاز زوجه برای طلاق، عقد نامه یا رونوشت عقدنامه و شناسنامه است. زوجه باید در آن جا مدارک یا دلایل خود برای طلاق را بیان نماید. سپس ابلاغیه‌ای به زوجه و زوج ابلاغ می‌شود تا در جلسه دادگاه حاضر شوند سپس حکم دادگاه صادر می شود که این حکم هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی است. اصولا در شهری همچون تهران روند طلاق از طرف زن می‌تواند چیزی بین ۶ماه الی چند سال به طول بینجامد. که البته این روند در صورت داشتن وکیل، تسریع خواهد شد.

موسسه حقوقی میلاد عدالت به مدیریت دکتر علی مسلمی و به عنوان وکیل پایه یک تهران، به همراه وکلای خانم وآقا در تمام پرونده های مرتبط با امور خانواده  اقدام به مشاوره و قبول وکالت می نمایند.

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکلای پایه یک دادگستری،خانم وآقا ،  مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷و روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵ با دفتر وکالت دکتر علی مسلمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

تماس با ما

وکیل قدرت فراقانونی ندارد اما مانع تضییع حق شما به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات می شود.
خط ویژه  :  ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲
شماره های تماس  :  ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲

Call Now Buttonتماس