8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

0912-7638852

درخواست مشاوره

اینستاگرام

جستجو
 

صلح

عقد صلح

عقد صلح یکی از عقود کمتر شناخته شده قراردادها میان عموم مردم به حساب می آید و اطلاعات دقیق و درستی از آن در اختیار همگان نیست برخی مردم هم اساسا از وجود چنین عقدی در نظام حقوق معاملات ایران بی خبرند. بنابراین قصد ما این است که در این متن شما را هر چند کوتاه با عقد صلح آشنا کنیم.

صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد. در اصطلاح صلح، عبارت از تراضی بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.

 

عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد:

  1. عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
  2. عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
  3. عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
  4. هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
  5. ابراء دین

 

 اگر هر یک از این ۴ رکن وجود نداشته باشد، عقد  صلح صحیح نیست:

  1. مٌصالح: کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد.
  2. مُتصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.
  3. مورد صلح: مالی که مورد عقد صلح قرار می‌گیرد.
  4. مال‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح، از دیگری دریافت می‌کند.

 

صلح دو قسم است، ۱- صلح برای رفع دعوا و تنازع  ۲- صلح در مقام سایر عقود :

۱- صلح برای رفع دعوا و تنازع

صلح ممکن است برای رفع تنازع موجود واقع شود؛ مانند آن که کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمین، علیه دیگری، دعوی را با او صلح نماید و مبلغی به عنوان مال الصلح دریافت کند و یا ممکن است برای جلوگیری از ایجاد تنازع احتمالی این عقد منعقد گردد. فرقی نمی کند که منشا تنازع که رفع یا جلوگیری از ان سبب صلح شده است معامله باشد یا غیر آن مانند اختلاف راجع به شرکت در اموال یا ارث، چنانکه یکی از ورثه با ورثه دیگر در سهم خود از ترکه، اختلاف داشته باشد و آن را در مقابل مقدار معینی صلح کند. این است که قانون مدنی می گوید صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

 

۲- صلح به جای معاملات دیگر

صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم است و در ردیف بیع، هبه و اجاره قرار دارد.

 

صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است به دست میدهد ولی شرایط و احکام خاصه آن عقد خاص را نخواهد داشت. برای مثال، صلح عین، همان نتیجه بیع عین را دارد ولی شرایط و احکام بیع را ندارد.

مثال۱: حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد زیرا حق شفعه مختص بیع است. همچنین است درمورد خیارات مختص بیع مانند خیار مجلس حیوان و تاخیر ثمن.

مثال۲: هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عوض معینی صلح شود اگرچه نتیجه صلح را دارد ولی اجاره نیست .

مثال۳: هرگاه صلح استفاده از منافع به صورت مجانی واقع شود نتیجه عاریه را می دهد ولی عاریه نیست.

مثال۴: هرگاه صلح، اسقاط حق باشد نتیجه ابراء را دارد در حالی که ابراء نیست.

صلح عقدی لازم است اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد. بنابراین صلح به هم نمیخورد مگر در صورت اقاله یا استفاده از خیارات.

 

 

صلح عمری چیست؟

قرارداد صلح عمری یک قرارداد خاص با قواعد خاص است که این روزها مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است.

در تعریف صلح عمری می توان گفت که این قرارداد به این ترتیب است که مالک یک ملک ، آن را را در شرایط به خصوصی به دیگری صلح می کند . به این صورت که مالک شرط می کند که :
اولا  تا زمانی که زنده است منافع ملک متعلق به خود او باشد مثلا بتواند آن را اجاره بدهد.

در ثانی بعد از فوت مالک یا همان مصالح ( کسی که ملک خود را به صلح می دهد ) متصالح ( کسی که صلح به نفع او شده است ) به طور شش دانگ مالک مال و منافع آن شود. به این نوع قرارداد ، قرارداد صلح عمری می گویند.

برای مثال، پدری خانه خود را طی یک قرارداد رسمی به صورت صلح عمری به فرزند خود منتقل می کند. پدر ضمن این قرارداد شرط می کند که تا زمانی که زنده است بتواند از منافع ملک خود استفاده کند مثلا  بتواند آن را اجاره بدهد و هم چنین شرط می کند که بعد از فوت او عین ملک و منافع آن به طور کامل متعلق به فرزندش باشد.
البته مالک در عقد صلح عمری می تواند حق فسخ نیز برای خود در نظر بگیرد که در مقاله حق فسخ در صلح عمری به آن پرداخته شده است.

 

 

صلح محاباتی

محابات از حبوه و به معنای اعطا کردن می باشد. صلح محاباتی هم عبارت است از صلحی که در اثر ناچیز بودن عوض در حقیقت، اعطایی است مانند هبه که از طرف مصالح به عمل آمده ولی در ظاهر معوض است. بنابراین صلح می‌تواند در ازای مال یا به صورت رایگان باشد. همچنین می‌توان مالی گران‌قیمت را در برابر مالی کم‌قیمت صلح کرد. چنین صلحی «محاباتی» نامیده می‌شود، مانند صلح در مقام فروش یک خانه در برابر یک شاخه نبات.

 

سایر مطالب سایت

بیع و خیارات

از عقد رهن چه می دانید؟

وصیت چیست؟

اجاره

 

وکیل قدرت فراقانونی ندارد اما مانع تضییع حق شما به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات می شود.


خط ویژه  :  ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲

شماره های تماس  :  ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲

Call Now Buttonتماس