8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

0912-7638852

درخواست مشاوره

اینستاگرام

جستجو
 

روابط نامشروع

علی مسلمی > روابط نامشروع

جرم رابط نامشروع چیست

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که میان آن ها علقه زوجیتی هم وجود ندارد و از مرزهای شرع و قانون در برقراری ارتباط با یکدیگر عدول کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند.

قانونگذار گفته است که هر عمل منافی عفتی به جز زنا، مشمول رابطه نامشروع است و برای رابطه نامشروع مثال در آغوش گرفتن و بوسیدن را می زند. بنابراین با توجه به مثالهایی که قانون گذار برای رابطه نامشروع می زند، سوالی که پیش می آید این است که چه اعمالی در حیطه جرم رابطه نامشروع قرار می گیرد؟

قانون گذار با ذکر هر عملی به غیر زنا ، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسیار گسترده کرده است. این اعمال می تواند از راه رفتن در خیابان، نشستن در کافی شاپ و اتومبیل تا در آغوش گرفتن و بوسیدن را شامل شود. بنابراین دست قاضی در صدور حکم رابطه نامشروع باز است که البته به این موضوع ایرادات زیادی وارد است. اما آنچه گفته شد متن قانون است که قاضی می تواند به آن استناد کند و اگر متهم دلیل کافی داشته باشد می تواند ثابت کند رابطه اش نامشروع نبوده است. اثبات این موضوع در هر مورد متفاوت است.

عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع

در قانون ایران، طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده است: چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند.
منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی می توانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد ، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود.

 

 عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

روابط نامشروع

روابط نامشروع

 

– رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم رابطه نامشروع یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون «تقبیل و مضاجعه و …» می‌باشد که در زیر به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

  1. تقبیل: به معنی بوسیدن زن و مرد می باشد.
  2. مضاجعه: به معنی همبستر شدن زن و مرد می باشد.

آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» جرم رابطه نامشروع باید بدانیم:اولاً: مصادیق و موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری.ثانیاً: باید رفتار مجرمانه به صورت فعل مادی نه معنوی صورت پذیرد؛ بنابراین گفتگوی عاشقانه پشت تلفن یا ارسال sms یا نامه‌نگاری عاشقانه نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود.

– شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

  1. وجود رابطه بین زن و مرد: اولین شرط تحقق این جرم این است که ارتباط فی‌مابین یک جنس مؤنث و یک جنس مذکر باشد؛ بنابراین عنوان رابطه نامشروع به دو هم جنس (هر دو مؤنث یا مذکر) اطلاق نمی‌شود. به همین دلیل منظور قانون‌گذار روابط نامشروع فی‌مابین دو هم جنس را تحت عناوین خاصی چون مساحقه، لواط و… جرم انگاری نموده است.

البته پیر یا جوان بودن و یا مجرد و متأهل بودن زن و مرد مؤثر در مقام نیست.

  1. نامشروع بودن رابطه: دومین شرط تحقق رابطه نامشروع همان‌طوری که از عنوان استنباط می‌شود «نامشروع بودن» رابطه فی‌مابین زن و مرد است؛ بنابراین در صورتی که روابط فی‌مابین زن و مرد از بابت فعالیت کاری یا هنری یا نمایشی و امثالهم باشد که از نظر عرف مشروعیت دارد تحقق جرم «رابطه نامشروع» سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
  2. نبود علقه زوجیت: به پیوند برآمده از نکاح فی‌مابین زن و مرد تعبیر می‌شود؛ چرا که با عقد نکاح روابط زن و مرد مشروع می‌شود؛ بنابراین ادعای وجود رابطه نامشروع کان لم یکن خواهد بود. البته به یاد داشته باشیم که رابطه نسبی یا سببی فی‌مابین زن و مرد شرط مؤثر در مقام نیست.

عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل بوده و با توجه به مصادیق برشمرده شده و تلقی عمومی از واژه «عمل منافی عفت» و «رابطه نامشروع» و نظریات مشورتی ذکر شده می‌توان گفت هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن  زن و مرد در جایی یا در ماشین نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی‌تواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع قرار بگیرد.

 عنصر معنوی رابطه نامشروع

عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع، اراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می‌باشد و  جهت وقوع این جرم، فقط نیاز به سوءنیت عام است و سوءنیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع  نیاز نخواهد بود. قابل ذکر است که جهل حکمی و موضوعی در مورد وقوع جرم مذکور رافع مسئولیت کیفری خواهد بود.

 

 

مجازات رابطه نامشروع 

مجازات اینگونه رابطه ها ۹۹ ضربه شلاق رابه همراه دارد و البته شلاق اگر تعریزی باشد به ۷۵ ضربه کاهش پیدا خواهد کرد.

 

سوالات مرتبط با جرم رابطه نامشروع

۱-ایا ایا رابطه نامشروع با عکس های برهنه و پیامک خارج از فضای مجازی قابل اثبات است؟

-بله قابل اثبات بوده و مجازات ان نیز ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود

 

۲- رابطه نامشروع در فضای مجازی را پلیس فتا میتواند اثبات کند؟

بله میتواند اما در صورتیکه قاضی دستور اینکار را داده باشد و مجازات وی هم شلاق خواهد بود.

اگراین کار توسط زن باشد میتوان گفتکه ناسازگاری صورت گرفته و مرد میتواند اقدام به ازدواج مجددکند.

 

 

۳-اگر همسرم داشتن رابطه را با مرد دیگری را اعتراف کند مجازات خواهد شد؟

بله زیرا جرم محسوب میشود و ایشان نیز در صورت عدم رضایت شما مجازات خواهد شد.

اما ایشان اگر قبل از اثبات این قضیه اعتراف کند و توبه کنند شاید بخشیده شوند

 

۴-برای شکایت رابطه نامشروع کدام مرجع باید مراجعه کرد؟

دادسرای ارشادکه دادسرای متخصص اینکار

جرایم جنسی حدی

 

روابط نامشروع

روابط نامشروع

جرایم جنسی حدی

الف- زنا

طبق ماده  ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:” زنا عبارت است از جماع( نزدیکی) مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.”

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

وطی به شبهه (آمیزش به شبهه یا اشتباهی) : نزدیکی اشتباهی یک مرد است با زنی که همسر او نیست.

آمیزش به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مانند: آمیزش با زن بیگانه به گمان آن که همسر او است، یا به جهت اشتباه در حکم است؛ مانند آن که خواهر کسى را که با او لواط کرده، به همسرى خویش در آورد و به گمان‌ صحّت عقد، با وى آمیزش نماید. از این موضوع در باب نکاح سخن رفته است.

آمیزش به شبهه موجب ثبوت حدّ زنا نمى‌شود، لیکن موجب ثبوت نسب و عدّه براى زن مى‌گردد. این عمل همچنین موجب ثبوت مهر المثل براى زن مى‌شود، در صورتى که شبهه براى دو طرف یا زن به تنهایى پدید آمده باشد، امّا در صورت آگاهى زن از حرمت، مهر المثل ساقط است. در ثبوت نفقه زن بر مرد در صورت آبستن شدن وى با آمیزش به شبهه، اختلاف است.

به قول مشهور، آمیزش به شبهه از جهت نشر حرمت، حکم آمیزش به عقد نکاح صحیح را دارد و موجب حرمت مادر، دختر، نوه دخترى زن بر مرد از یک سو، و پدر، پسر و نوه پسرى مرد بر زن از سوى دیگر مى‌شود. البته این حکم در فرضى است که پیش از ازدواج با یکى از آنان، آمیزش صورت گیرد وگرنه، موجب نشر حرمت نمى‌شود.

بنابراین نشر حرمت یعنی وقتی دو نفر با یکدیگر ازدواج می کنند می تواند به مناسبات شرعی این دو نفر با سایر بستگان نسبی طرفین تسری پیدا کند از آن جمله اند حرام شدن نکاح با برخی بستگان طرفین(مادر زن و داماد/ پدر شوهر و عروس).

مجازات زنا

در زنای محصنه مرد یا زن زناکننده، متاهل هستند، به سخنی دیگر، همسری دارند که هر زمانی می توانند با او نزدیکی کنند.
اولین مجازات زناکننده محصنه، صد ضربه شلاق است و در مجازات دوم، سنگسار می‌شود.

مجازات مرد زناکننده متاهل که هنوز با زن خود نزدیکی نکرده، صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید از شهر خود به مدت یکسال بوده ولی زن زناکننده متاهل به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در این نوع ، زنان و مردان مجرد، زنا را مرتکب می‌شوند.


مجازات زن و مرد غیرمحصنه، صد ضربه شلاق خواهد بود، ولی اگر زناکننده ، سه بار دیگر عمل را مرتکب شود، در آخرین مرتبه به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

 

موارد اعدام در زنا

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

 

اثبات زنای حدی

جرم زنا با شهادت ۴ شاهد عاقل و بالغ و نیز با ۴ مرتبه اقرار متهم اثبات می شود. قاضی همچنین می تواند در موارد دیگر با وجود مدارک و قرائن، جرم زنا را اثبات کند.

اثبات و مجازات تعزیری زنا

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود

 

 

روابط نامشروع

روابط نامشروع

ب: لواط، تفخیذ و مساحقه

 

لواط

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

 

مجازات حدی لواط

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

 

تفخیذ

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

تبصره- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

 

مساحقه

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد

حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست و در هر صورت صد ضربه شلاق مورد حکم قرار گرفته و اجرا می شود.

 

بازجویی مازاد بر ادله در جرایم منافی عفت ممنوع است

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

 

مجازات تعزیری همجنس گرایی غیر از لواط و تفخیذ و مساحقه

همجنس گرایی میان دو انسان مذکر یا دو انسان مونث در غیر از لواط، مساحقه و تفخیذ از قبیل بوسه و لمس از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری است.

 

وکیل قدرت فراقانونی ندارد اما مانع تضییع حق شما به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات می شود.


خط ویژه  :  ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲
شماره های تماس  :  ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲

Call Now Buttonتماس